Postanite licencirani Quid® partner - realizujte moderne i efektivne kampanje digitalnog marketinga za Vaše klijente. Pomognite svojim klijentima da koriste prodajne promocije sa pametnim telefonima. Prijavite Vašu kompaniju kao agenturu i realizujte hiperlokalne marketinške kampanje za Vaše klijente. Kontaktirajte nas, da saznate više.

Prednosti
Novi kanal za hiperlokalni marketing Vam pruža mogućnost da se pozicionirate na vrijeme u obećavajućem domenu prodajnih promocija preko mobilnih telefona:
  • Sveobuhvatne usluge: Ponudite Vašim klijentima sveobuhvatne promocije preko pametnih telefona. Quid® Vam omogućava da povećate prihode i povećate vezanost Vašeg klijenta za Vas.
  • Usluge sa dodatnim vrijednostima: Kampanje putem tradicionalnih kanala, kao što su bilbordi i digitalni natpisi, mogu se lako povezati sa Quid® kampanjama i mogu tako postići drastično bolje rezultate.
 
Prednosti Quid®-promocija preko pametnih telefona su značajne:
  • Bolji rezultati: Adaptive promocije, zavisne od lokacije, vremena, kao i starosti i pola ciljne osobe su efikasniji od tradicionalnih kampanja.
  • Veći doment: Efikasan pristup novim klijentima.
  • Automatizovano: Brzo i efikasno sprovođenje i sveobuhvatno izveštavanje.
  • Efikasno Smanjenje troškova za štampu, kao što su pisma, vaučeri, prospekti, inzerati u novinama. Pojednostavljenje i smanjenje administrativnog i logističkog napora, uključujući logistiku u isporuci.
Saznajte više o Quid® u našoj brošuri.